Organisatie

Villa Bijzonder

De leerlingen van Villa Bijzonder krijgen bij ons de kans zich te ontwikkelen op verschillende vlakken; op horecavaardigheden, maar vooral ook op het gebied van zelfvertrouwen en bijvoorbeeld sollicitatie- of presentatietechnieken. De leerlingen doen arbeidsritme op en proeven volop van het horecavak met als doel door te stromen naar een betaalde baan, hetzij op de reguliere arbeidsmarkt dan wel op een beschutte werkplek. Werken en leren bij Villa Bijzonder is vooral ook ontzettend leuk en onze leus is dan ook “er is plaats voor iedereen!”

Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh (SHBO)

SHBO is ontstaan uit een burgerinitiatief. Zij is eigenaar van de buitenplaats met zijn opstallen. Met zo’n 100 vrijwilligers is SHBO verantwoordelijk voor het behoud van deze groene, laagdrempelige en inspirerende verbindings- en ontmoetingsplek. Naast de aanleg van de moestuin en het onderhoud van de Villa en zijn omgeving, organiseren de SHBO vrijwilligers vele sociaal-culturele evenementen. Voor een deel van het groenbeheer werkt SHBO samen met het leerwerkbedrijf Groenperspectief van Weverling.

Villa Ockenburgh BV

Villa Ockenburgh BV is de horeca partner die een deel van de opstallen op Buitenplaats Ockenburgh huurt van SHBO, waarin het een restaurant in de Villa en Kas exploiteert gezamenlijk met enkele zalen. Gastvrijheid, duurzaamheid en inclusiviteit is hun motto en daar draagt Villa Bijzonder maar wat graag haar steentje aan bij omdat je al doende nu eenmaal het best leert!

Samen sterk

Door bundeling van krachten en goede samenwerking creëren SHBO, Villa Ockenburgh BV en Stichting Villa Bijzonder een plek waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontwikkelen en ontspannen. Het resultaat is een prachtige groene buitenplaats, uitstekende horecagelegenheden, mogelijkheden voor bijzondere samenkomsten, veel leerwerkbedrijvigheid en een volle sociaal-culturele activiteiten agenda voor iedereen. Samen sterk is ons gezamenlijke motto!